top of page

CSR

 

Oldrup Rådgivning finder det vigtigt at have det sociale aspekt med i hele vores virksomhed og mener, at det er en rigtig god investering for virksomheden og alle vores ansatte.

Vi tror på, at vi som en succesfuld og etisk virksomhed må fokusere på at have en social og miljømæssig profil, der viser CSR ansvarsbevidsthed – både omkring vores forretningsprocedurer og Rådgivning og ikke mindst vores medarbejderpolitikker, der sammenholdt skal vise, at organisationen engagerer sig i CSR-tiltag. Vi dedikerer os som deltagere inden for CSR og finder en balance imellem socialt og etisk ansvar og økonomiske interesser, både her og nu og på den lange bane.

 

Vi støtter grundværdierne i CSR; såsom menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption – som i grundprincipperne i Global Compact (UN).

 

Grundprincipperne fremmer menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Vi agerer betænksomt i forhold til klodens knappe ressourcer. Vi behandler vores medarbejdere ordentligt, og så har vi et arbejdsmiljø uden diskrimination og uligeværd.

bottom of page